Åldersgränser

0-14 år går in med målsman.
15 år och uppåt går utan målsman på festivalområdet.

Som målsman räknas förälder eller annan vuxen person minst ca 10 år äldre än ungdomen samt att du ska anses som en lämplig målsman av vakterna vid entrén.

Bar & serveringsområden inne på festivalen har 18 års åldersgräns. Ta med legitimation!

Annonser